سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست قیمت C

لیست قیمت مربوط به کاربران جدید میباشد برای دریافت کد تخفیف با شماره ۰۲۱۶۵۳۰۸۰۶۴ تماس حاصل فرمایید:

(لیست قیمت نورآوران یاسر)

ردیف نام کالا بسته بندی قیمت
۱ چراغ ديواري ۱۵وات باران SMD ۲۰ ۵۰۰۰۰۰
۲ چراغ ديواري ۱۵وات مشجرSMD ۲۰ ۵۰۰۰۰۰
۳ حباب باران پلي اميد آپادانا ۵۰ ۱۲۲۵۰۰
۴ حباب باران سراميکي آپادانا ۵۰ ۱۲۵۰۰۰
۵ حباب خطي پلي اميد آپادانا ۵۰ ۱۲۲۵۰۰
۶ حباب خطي سراميکي آپادانا ۵۰ ۱۲۵۰۰۰
۷ حباب دلفيني آبکاري ۲۰۴ پلي آميد  ۶۰ ۱۳۱۲۵۰
۸ حباب دلفيني آبکاري ۲۰۴ سراميک  ۶۰ ۱۳۳۷۵۰
۹ حباب دلفيني سفيد ۳۰۴ پلي آميد  ۶۰ ۱۲۱۲۵۰
۱۰ حباب دلفيني سفيد ۳۰۴ سراميک  ۶۰ ۱۲۳۷۵۰
۱۱ حباب دوکاره ۲۰۲ پلي آميد  ۳۶ ۱۴۰۶۲۵
۱۲ حباب دوکاره ۲۰۲ سراميک  ۳۶ ۱۴۴۳۷۵
۱۳ حباب ساندويجي ۱۰۱ پلي اميد ۶۰ ۱۳۵۰۰۰
۱۴ حباب ساندويجي ۱۰۱ سراميکي ۶۰ ۱۳۷۵۰۰
۱۵ حباب ساندويجي بارانا پلي آميد ۶۰ ۱۲۷۵۰۰
۱۶ حباب ساندويجي بارانا سراميکي ۶۰ ۱۳۰۰۰۰
۱۷ حباب ساندويچي ۲۰۱ پلي آميد  ۵۰ ۱۱۸۱۲۵
۱۸ حباب ساندويچي ۲۰۱ سراميک  ۵۰ ۱۲۰۶۲۵
۱۹ حباب سقفي ۱۰۳ پلي آميد ۲۵ ۱۵۲۵۰۰
۲۰ حباب سقفي ۱۰۳ سراميک ۲۵ ۱۵۵۰۰۰
۲۱ حباب سقفي ۲۰۳ سراميک  ۲۵ ۱۴۵۰۰۰
۲۲ حباب سقفي ۲۰۳پلي آميد  ۲۵ ۱۴۷۵۰۰
۲۳ حباب سقفي ۳۰۳ پلي آميد  ۲۵ ۱۵۲۵۰۰
۲۴ حباب سقفي ۳۰۳ سراميک  ۲۵ ۱۵۵۰۰۰
۲۵ حباب لاک پشتي ۲۰۵ پلي آميد  ۵۰ ۱۲۶۲۵۰
۲۶ حباب لاک پشتي ۲۰۵ سراميکي  ۵۰ ۱۲۸۷۵۰
۲۷ حباب لاک پشتي نخل پلي اميد ۵۰ ۱۵۳۷۵۰
۲۸ حباب لاک پشتي نخل سراميک ۵۰ ۱۵۶۲۵۰
۲۹ حباب نگين آبشار پلي اميد ۳۶ ۱۴۶۸۷۵
۳۰ حباب نگين باران پلي اميد ۳۶ ۱۴۶۸۷۵
۳۱ حباب نگين سراميکي آبشار ۳۶ ۱۴۹۳۷۵
۳۲ حباب نگين سراميکي باران  ۳۶ ۱۴۹۳۷۵
۳۳ ديواري سنسوردار شيشه اي آفتابگردان  ۱۰ ۸۷۲۵۰۰
۳۴ ديواري سنسوردار شيشه اي خورشيدي  ۱۰ ۸۷۲۵۰۰
۳۵ ديواري سنسوردار شيشه اي مخروطي  ۱۰ ۸۷۲۵۰۰
۳۶ ديواري سنسوردار شيشه اي ورساج ۱۰ ۸۷۲۵۰۰
۳۷ ديواري سنسوردار شيشه اي کنفي  ۱۰ ۸۷۲۵۰۰
۳۸ سرپيچ دوکاره آبکاري پلي آميد  ۱۰۰
۳۹ سرپيچ دوکاره آبکاري سراميکي  ۱۰۰
۴۰ سرپيچ دوکاره آبکاري طلايي سراميکي  ۱۰۰
۴۱ سرپيچ دوکاره سفيد پلي آميد  ۱۰۰ ۶۴۵۰۰
۴۲ سرپيچ دوکاره سفيد سراميک  ۱۰۰ ۶۷۰۰۰
۴۳ سرپيچ ميله اي پلي آميد نيلوفر  ۱۰۰
۴۴ سرپيچ ميله اي پلي اميد سارو ۱۰۰ ۵۱۸۷۵
۴۵ سرپيچ ميله اي سراميک سارو ۱۰۰ ۵۴۳۷۵
۴۶ سرپيچ ميله اي سراميک سارو A ۱۰۰
۴۷ سرپيچ ميله اي سراميک نيلوفر  ۱۰۰
۴۸ سرپيچ ميله اي سراميکي ويانا  ۱۰۰ ۶۰۵۰۰
۴۹ سقفي سنسور دار شيشه اي نقطه اي ۱۰
۵۰ سقفي سنسور طلقي A خورشيد ۱۰ ۸۶۰۰۰۰
۵۱ سقفي سنسور طلقي َA مرواريد ۱۰ ۸۶۰۰۰۰
۵۲ سقفي سنسوردار شيشه اي  ورساج ۱۰ ۹۷۵۰۰۰
۵۳ سقفي سنسوردار شيشه اي افتابگردان  ۱۰ ۹۷۵۰۰۰
۵۴ سقفي سنسوردار شيشه اي خورشيدي  ۱۰ ۹۷۵۰۰۰
۵۵ سقفي سنسوردار شيشه اي شطرنجي  ۱۰ ۹۷۵۰۰۰
۵۶ سقفي سنسوردار شيشه اي کنفي  ۱۰ ۹۷۵۰۰۰
۵۷ سقفي شيشه فلز سنسور نقطه اي ۱۰ ۹۷۵۰۰۰
۵۸ سقفي شيشه فلز نقطه اي ۱۰
۵۹ سقفي شيشه فلز ورساج ۱۰
۶۰ چراغ تونلي ۱۲ وات  ۲۴ ۳۳۱۲۵۰
۶۱ چراغ تونلي ۲۰وات ۲۴
۶۲ چراغ تونلي ۴۰ وات ۲۴
۶۳ چراغ ديواري ۴۰ وات سفيد مهتابي  ۳۰
۶۴ چراغ ديواري ۴۰وات آفتابي سفيد ۳۰
۶۵ چراغ ديواري ۷۵ وات ۹۰ سانتي ۳۰
۶۶ چراغ سيار مسافرتی.  متري ۱۰
۶۷ چراغ سيار Ac  متري۵ دوشاخه دار
۶۸ چراغ سيار مسافرتي DC . متري ۱٫۵  ۲۴ ۳۷۵۰۰۰
۶۹ چراغ سيار مسافرتي DC. متري ۵ ۲۴ ۴۱۲۵۰۰
۷۰ چسب برق ياسر ۲۵۰ ۳۵۰۰۰
۷۱ سيم دو شاخه دار ۱۸۰ سانتي ۵۰۰
۷۲ سيم دو شاخه دار ۳۵ سانت ۵۰۰
۷۳ سيم دو شاخه دار ۴۰ سانت ۵۰۰
۷۴ سيم دو شاخه دار ۴۰ گلندار ۵۰۰
۷۵ سيم دو شاخه دار ۵ متري ۵۰۰
۷۶ سيم دوشاخه دار ۱۰۰ سانتي ۵۰۰
۷۷ سيم دوشاخه دار ۱۲۰ سانت ۵۰۰ ۳۲۰۰۰
۷۸ سيم دوشاخه دار ۱۵۰ سانت ۵۰۰ ۳۷۳۷۵
۷۹ سيم دوشاخه دار ۹۰ سانت ۵۰۰
۸۰ سيم ضبطي تمام مس ۱۲۰ سانت  ۳۰۰ ۵۱۲۵۰
۸۱ سيم ضبطي تمام مس ۱۵۰ سانت ۳۰۰ ۵۶۲۵۰
۸۲ سيم ضبطي تمام مس ۳۵ سانت  ۳۰۰
۸۳ لامپ خواب ۱SMD ۳۰۰ ۵۶۲۵۰
۸۴ لامپ خواب ۲SMD ۳۰۰ ۶۱۲۵۰
۸۵ پنل ۷ وات دورشيشه آفتابي ۱۰۰
۸۶ پنل ۷ وات دورشيشه مهتابي ۱۰۰
۸۷ پنل بک لايت ۷ وات ساده آفتابي ۱۰۰
۸۸ پنل بک لايت ۷ وات ساده مهتابي ۱۰۰

 

 

(لیست قیمت حامیان تولید)

ردیف نام کالا بسته بندی قیمت
۱ بند خط ۱۰ متري ۱۵۰ ۹۴۰۰۰
۲ بند خط ۲ متري ۴۰۰
۳ بند خط ۵ متري ۲۵۰
۴ بند خط کلاف ۳۰۰متري
۹ تابلو  ۱۲ تايي ولتمتردار
۱۰ تابلو توکار ۱۲ تايي A ۱۲ ۵۵۰۰۰۰
۱۱ تابلو توکار ۲۴ تايي A ۶ ۱۰۹۰۰۰۰
۱۲ تابلو توکار ۴ تايي A ۳۶ ۲۶۰۰۰۰
۱۳ تابلو توکار ۶ تايي A ۳۰ ۲۷۰۰۰۰
۱۴ تابلو توکار ۸ تايي A ۲۴ ۴۱۳۰۰۰
۱۵ تابلو روکار ۱۲ تايي ۱۲ ۶۹۰۰۰۰
۱۶ تابلو روکار ۲۴ تايي ۶ ۱۳۱۵۰۰۰
۱۷ تابلو روکار ۴ تايي ۳۶ ۳۱۰۰۰۰
۱۸ تابلو روکار ۶ تايي ۳۰ ۳۳۰۰۰۰
۱۹ تابلو روکار ۸ تايي ۲۴ ۴۹۵۰۰۰
۲۰ جعبه تقسيم ۱۰ در ۱۰ ۱۵۸ ۶۲۵۰۰
۲۱ جعبه تقسيم ۱۲ در ۱۵ ۸۰ ۹۰۰۰۰
۲۲ جعبه تقسيم ۱۵ در ۲۰ ۳۷ ۱۴۷۵۰۰
۲۳ جعبه تقسيم ۸ در ۸
۲۴ دسته کليد ۱۰۰ ۵۴۰۰۰
۲۵ سرپيچ آويز ثاني ۵۰۰
۲۶ سرپيچ آويز مهسا ۵۰۰ ۲۸۵۰۰
۲۷ سرپيچ ديواري مهسا
۲۸ قاب تک فاز ۱۸۶ ۴۲۰۰۰۰
۲۹ قاب سه فاز ۱۴۰ ۶۷۰۰۰۰