سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست قیمت سطح ۳

ردیف نام کالا قیمت
۱ چراغ ديواري ۱۵وات باران SMD ۵۰۰۰۰۰
۲ چراغ ديواري ۱۵وات مشجرSMD ۵۰۰۰۰۰
۳ حباب باران پلي اميد آپادانا ۱۲۲۵۰۰
۴ حباب باران سراميکي آپادانا ۱۲۵۰۰۰
۵ حباب خطي پلي اميد آپادانا ۱۲۲۵۰۰
۶ حباب خطي سراميکي آپادانا ۱۲۵۰۰۰
۷ حباب دلفيني آبکاري ۲۰۴ پلي آميد  ۱۳۱۲۵۰
۸ حباب دلفيني آبکاري ۲۰۴ سراميک  ۱۳۳۷۵۰
۹ حباب دلفيني سفيد ۳۰۴ پلي آميد  ۱۲۱۲۵۰
۱۰ حباب دلفيني سفيد ۳۰۴ سراميک  ۱۲۳۷۵۰
۱۱ حباب دوکاره ۲۰۲ پلي آميد  ۱۴۰۶۲۵
۱۲ حباب دوکاره ۲۰۲ سراميک  ۱۴۴۳۷۵
۱۳ حباب ساندويجي ۱۰۱ پلي اميد ۱۳۵۰۰۰
۱۴ حباب ساندويجي ۱۰۱ سراميکي ۱۳۷۵۰۰
۱۵ حباب ساندويجي بارانا پلي آميد ۱۲۷۵۰۰
۱۶ حباب ساندويجي بارانا سراميکي ۱۳۰۰۰۰
۱۷ حباب ساندويچي ۲۰۱ پلي آميد  ۱۱۸۱۲۵
۱۸ حباب ساندويچي ۲۰۱ سراميک  ۱۲۰۶۲۵
۱۹ حباب سقفي ۱۰۳ پلي آميد ۱۵۲۵۰۰
۲۰ حباب سقفي ۱۰۳ سراميک ۱۵۵۰۰۰
۲۱ حباب سقفي ۲۰۳ سراميک  ۱۴۵۰۰۰
۲۲ حباب سقفي ۲۰۳پلي آميد  ۱۴۷۵۰۰
۲۳ حباب سقفي ۳۰۳ پلي آميد  ۱۵۲۵۰۰
۲۴ حباب سقفي ۳۰۳ سراميک  ۱۵۵۰۰۰
۲۵ حباب لاک پشتي ۲۰۵ پلي آميد  ۱۲۶۲۵۰
۲۶ حباب لاک پشتي ۲۰۵ سراميکي  ۱۲۸۷۵۰
۲۷ حباب لاک پشتي نخل پلي اميد ۱۵۳۷۵۰
۲۸ حباب لاک پشتي نخل سراميک ۱۵۶۲۵۰
۲۹ حباب نگين آبشار پلي اميد ۱۴۶۸۷۵
۳۰ حباب نگين باران پلي اميد ۱۴۶۸۷۵
۳۱ حباب نگين سراميکي آبشار ۱۴۹۳۷۵
۳۲ حباب نگين سراميکي باران  ۱۴۹۳۷۵
۳۳ ديواري سنسوردار شيشه اي آفتابگردان  ۸۷۲۵۰۰
۳۴ ديواري سنسوردار شيشه اي خورشيدي  ۸۷۲۵۰۰
۳۵ ديواري سنسوردار شيشه اي مخروطي  ۸۷۲۵۰۰
۳۶ ديواري سنسوردار شيشه اي ورساج ۸۷۲۵۰۰
۳۷ ديواري سنسوردار شيشه اي کنفي  ۸۷۲۵۰۰
۳۸ سرپيچ دوکاره آبکاري پلي آميد 
۳۹ سرپيچ دوکاره آبکاري سراميکي 
۴۰ سرپيچ دوکاره آبکاري طلايي سراميکي 
۴۱ سرپيچ دوکاره سفيد پلي آميد  ۶۴۵۰۰
۴۲ سرپيچ دوکاره سفيد سراميک  ۶۷۰۰۰
۴۳ سرپيچ ميله اي پلي آميد نيلوفر 
۴۴ سرپيچ ميله اي پلي اميد سارو ۵۱۸۷۵
۴۵ سرپيچ ميله اي سراميک سارو ۵۴۳۷۵
۴۶ سرپيچ ميله اي سراميک سارو A
۴۷ سرپيچ ميله اي سراميک نيلوفر 
۴۸ سرپيچ ميله اي سراميکي ويانا  ۶۰۵۰۰
۴۹ سقفي سنسور دار شيشه اي نقطه اي
۵۰ سقفي سنسور طلقي A خورشيد ۸۶۰۰۰۰
۵۱ سقفي سنسور طلقي َA مرواريد ۸۶۰۰۰۰
۵۲ سقفي سنسوردار شيشه اي  ورساج ۹۷۵۰۰۰
۵۳ سقفي سنسوردار شيشه اي افتابگردان  ۹۷۵۰۰۰
۵۴ سقفي سنسوردار شيشه اي خورشيدي  ۹۷۵۰۰۰
۵۵ سقفي سنسوردار شيشه اي شطرنجي ۹۷۵۰۰۰
۵۶ سقفي سنسوردار شيشه اي کنفي  ۹۷۵۰۰۰
۵۷ سقفي شيشه فلز سنسور نقطه اي ۹۷۵۰۰۰
۵۸ سقفي شيشه فلز نقطه اي
۵۹ سقفي شيشه فلز ورساج
۶۰ بند خط ۱۰ متري
۶۱ بند خط ۲ متري
۶۲ بند خط ۵ متري
۶۳ بند خط کلاف ۳۰۰متري
۶۴ پمپ کولر
۶۵ پنل ۷ وات دورشيشه آفتابي 
۶۶ پنل ۷ وات دورشيشه مهتابي 
۶۷ پنل بک لايت ۷ وات ساده آفتابي 
۶۸ پنل بک لايت ۷ وات ساده مهتابي 
۶۹ تابلو  ۱۲ تايي ولتمتردار
۷۰ تابلو توکار ۱۲ تايي A
۷۱ تابلو توکار ۲۴ تايي A
۷۲ تابلو توکار ۴ تايي A
۷۳ تابلو توکار ۶ تايي A
۷۴ تابلو توکار ۸ تايي A
۷۵ تابلو روکار ۱۲ تايي
۷۶ تابلو روکار ۲۴ تايي
۷۷ تابلو روکار ۴ تايي
۷۸ تابلو روکار ۶ تايي
۷۹ تابلو روکار ۸ تايي
۸۰ تبديل ۳ به ۲  تخت ۱۶ آمپر
۸۱ تبديل ۳ به ۲ صنعتي بزرگ ۱۶ آمپر
۸۲ جعبه تقسيم ۱۰ در ۱۰
۸۳ جعبه تقسيم ۱۲ در ۱۵
۸۴ جعبه تقسيم ۱۵ در ۲۰
۸۵ جعبه تقسيم ۸ در ۸
۸۶ چراغ ۸ ضلعي
۸۷ چراغ تونلي ۱۲ وات  ۳۳۱۲۵۰
۸۸ چراغ تونلي ۲۰وات
۸۹ چراغ تونلي ۴۰ وات
۹۰ چراغ خواب قارچي
۹۱ چراغ ديواري ۴۰ وات سفيد مهتابي 
۹۲ چراغ ديواري ۴۰وات آفتابي سفيد
۹۳ چراغ ديواري ۷۵ وات ۹۰ سانتي
۹۴ چراغ سيار مسافرتی.  متري ۱۰
۹۵ چراغ سيار Ac  متري۵ دوشاخه دار
۹۶ چراغ سيار مسافرتي DC . متري ۱٫۵  ۳۷۵۰۰۰
۹۷ چراغ سيار مسافرتي DC. متري ۵ ۴۱۲۵۰۰
۹۸ چسب برق یاسر
۹۹ چسب برق ياسر ۳۵۰۰۰
۱۰۰ دسته کليد
۱۰۱ دوشاخه صنعتي
۱۰۲ ديواري
۱۰۳ سراهي صنعتي
۱۰۴ سرپيچ آويز ثاني 
۱۰۵ سرپيچ آويز مهسا
۱۰۶ سرپيچ ديواري مهسا
۱۰۷ سقفي
۱۰۸ سيم دو شاخه دار ۱۸۰ سانتي
۱۰۹ سيم دو شاخه دار ۳۵ سانت
۱۱۰ سيم دو شاخه دار ۴۰ سانت
۱۱۱ سيم دو شاخه دار ۴۰ گلندار
۱۱۲ سيم دو شاخه دار ۵ متري
۱۱۳ سيم دوشاخه دار ۱۰۰ سانتي
۱۱۴ سيم دوشاخه دار ۱۲۰ سانت ۳۲۰۰۰
۱۱۵ سيم دوشاخه دار ۱۵۰ سانت ۳۷۳۷۵
۱۱۶ سيم دوشاخه دار ۹۰ سانت
۱۱۷ سيم ضبطي تمام مس ۱۲۰ سانت  ۵۱۲۵۰
۱۱۸ سيم ضبطي تمام مس ۱۵۰ سانت ۵۶۲۵۰
۱۱۹ سيم ضبطي تمام مس ۳۵ سانت 
۱۲۰ قاب تک فاز
۱۲۱ قاب سه فاز
۱۲۲ قاب هالوژن ۲۰۲
۱۲۳ قاب هالوژن ABS
۱۲۴ لامپ حبابدار
۱۲۵ لامپ خواب ۱SMD ۵۶۲۵۰
۱۲۶ لامپ خواب ۲SMD ۶۱۲۵۰